hits

Hetsen mot barnevernet

Barnevernsdebatten har rast i mediene siden en rekke fagfolk kom med en bekymringsmelding om barnevernet sommeren 2015. Etter dette har flere aviser og andre medienettsteder kommet med kritikkverdige enkeltsaker og systemkritikk av barnevernet i både nyhetsartikler og ledere; Glassjenta, Erik og Natasha-saken, saken om Gro Mikalsen vs barnevernet i Bydel Bjerke, Sylvia og Trond-saken, og nå har det også blitt avdekket at det er blitt begått brudd på barnevernloven og FNs barnekonvensjon i 89% av sakene i Oppland-området Land.

Barnevernet har i liten grad hatt ørene oppe for kritikk. I enkeltsakene har barnevernets representanter skjult seg bak taushetsplikten, og på mer omfattende systemkritikk har BUF-etats direktør Mari Trommald både anklaget meningsmotstanderne for å "snakke med utestemme" og - i god, gammel barnevernstradisjon brukt argumenter om barn som vokser opp i rus, vold og seksuelt misbruk som hovedårsak til at barnevernet ikke kan kritiseres. For selv om tallene begynner å bli godt kjent etter at vårt blogginnlegg "Vold er ikke hovedårsak til at barnevernet fratar barna foreldrene deres" tok en titt på SSBs åpne statistikksider, og sannheten bak tallene har spredt seg, så klamrer altså de som mener at det ikke er noe som helst kritikkverdig i barnevernet til vold/rus/seksuelt misbruk-halmstrået - sist i et blogginnlegg fra en anonym barnevernpedagog.

 


Mari Trommald har aldri sagt dette i offentlig debatt, men jeg mistenker at hun tenker det.
Foto: Trond Solberg/VG. Bildet er brukt under henvisning til Åndsverkslovens §22
 

Og all kritikk blir av en eller annen grunn sett på som hets av barnevernet.

Jeg skal ikke underslå at det er en god del faktisk hets av barnevernet der ute i de sosiale mediene. Innlegg som navngir enkelte saksbehandlere, innlegg som truer enkeltmennesker og innlegg som truer familiene til enkeltmenneskene. Det er hets. Å lage en nyhetssak om mennesker som har mistet barna sine på særdeles svakt grunnlag eller systemkritikk av et barnevern der det eksisterer svært uheldige dobbeltroller er ikke hets.

Bakgrunnen for den faktiske hetsen tror jeg er todelt, og jeg skal ta for meg begge grunner her:

1: Barnevernets "vi gjør aldri feil, men vi kommer aldri til å forklare hvorfor vi mener det"-holdning skaper sinne blant foreldre som har blitt fratatt barna sine på svakt grunnlag. Og vi ser at feil skjer fordi vi har dyktige journalister som setter søkelyset på enkeltsaker, og vi vet at for hver enkeltsak som kommer frem i media, så er det flere saker som ikke kommer frem der familier er blitt like urettferdig behandlet. Når barnevernets representanter på lokalnivå nekter å kommentere en sak, ikke en gang når spørsmål er formet på generelt grunnlag, så reagerer folk. Når barnevernets representanter på statsnivå er like lite interessert i å innrømme at feil skjer litt for ofte, så reagerer også folk.

2: Og så har vi de som hetser. Og, ja - det er som den anonyme barnevernspedagogen sier i innlegget sitt: "vaksinemotstandere, konspirasjonsteoretikere og chemtrail-fantaster er sammensauset i grupper der hatet mot barneverntjeneste, og samfunnet, står sterkt".

Men er det så vanskelig å forstå hvorfor det er slik?

Forskning viser at når man ikke stoler på systemet, så blir man mer åpen for konspirasjonsteorier. Og jo mer personlig rettet det er, jo større blir mistroen til hele systemet. Og når man da møter på en barnevernpedagog som fremstiller negative enkelthendelser som hverdagen, setter egne diagnoser på foreldre eller barn som han eller hun ikke er kvalifisert til å sette, leier inn en sakkyndig psykolog med tette bånd til barnevernet, for så å ta saken til fylkesnemnda med en advokat som har fått god tid på å forberede seg mens du som forelder sitter med en advokat som får en fastpris for oppdraget uansett størrelse på saksmappa og timer brukt, så er det faktisk lett å tape saken - og troen på systemet. Og man blir sint. Man tenker dialoger mot barnevernet hele dagen, og man må være ekstremt våken og sterk for å ikke havne i fella der man tenker at barnevernet er en milliardindustri der staten profiterer på å stjele barn.

Jeg tror mye av den faktiske hetsen mot barnevernet kunne vært unngått om barnevernet hadde fulgt loven, nærmere bestemt

"Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Barneverntjenesten skal der hensynet til barnet ikke taler imot det, legge til rette for samvær med søsken. Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser."

Mye av den faktiske hetsen kunne også vært unngått dersom barnevernet sluttet å forsvare seg med at det sjelden skjer feil, og at kompetansen er høy - for det er den faktisk ikke. Det er lite i utdanningen som tar for seg barn med ADHD, autismespekterdiagnose eller Tourettes. Jeg vil gjette på at kunnskapen er like liten på en del andre diagnosebilder. Det er lite som tar for seg viktigheten av biologisk tilknytning, og forskningsresultater som forteller at barn som vokser opp i hjem der forholdene ikke er optimale klarer seg bedre enn barn som vokser opp i fosterhjem, blir ignorert.

Det skjer rett og slett for mange feil der barn blir fratatt foreldrene sine på alt for svakt grunnlag. Og det er det som er hovedårsaken til hetsen. Både den virkelige hetsen, og den generelle kritikken som barnevernet tolker som hets.
 


//henrik//

Les alle våre saker om barnevern her.
 

2 kommentarer

Knut Myrebøe

02.03.2017 kl.14:33

Jeg synes å være eneste Kvalitetsrevisor i Norge som i pensjonisttilværelsen, har spesialisert meg på Kvalitetssikring innen "OTV" (Offentlige Tjenesteytende Virksomheter), heriblant og med hovedvekt på Barnevernet. Jeg har laget Norges mest omfattende objektive og habile analyse av Barnevernet - Dokumentert i over 1000 av mine "Budstikker", i perioden 2007 og pr. dato, basert på innspill fra Landets VIRKELIGE Eksperter innen Psykologi, Juss, Fysikk/mekanikk/Dynamikk/Matematikk, Humaniora, Kvalitetssikring og Utdannelser. Høyskolenes pensum svikter totalt i disse disiplinene og Barnevernet er uten ledelse. Jeg har løsningene på en Minnepenn! Interessert? knutmakeleye@gmail.com - tlf 48130588!

Elin T H Berglund

31.01.2018 kl.23:39

Knut Myrebø Hvorfor blir ikke det du har samlet og skrevet, utgitt i bokform? Jeg savner litteratur om tema, med eksempler! En slik bok kan spres!

Skriv en ny kommentar

faktasynsing

faktasynsing

47, Oslo

Vi, Mariann og Henrik, er evige partners in crime, fra vennskap til ekteskap, fra ekteskap til business. I tillegg til temaet for bloggen kommer vi til å skrive om andre aspekter ved livet samt våre egne interesser.

Mariann - Utdannet barnevernpedagog, men jobber ikke lenger i yrket. Filosoferer om mangt og meget.
Kommer sannsynligvis også til å skrive om: Filmer, TV-serier, bøker og spill.

Henrik - Er tilbake i utelivsbransjen etter noen år i "vanlig jobb" som selger i elektronikkbransjen. Jobber i dag som bartender på Cacadou i Oslo og som dørvakt for Youngstorvet Vertskap. Har av og til tanker som kan provosere enkelte.
Kommer sannsynligvis også til å skrive om: Filmer, TV-serier, musikk, spill, elektronikk, reiser.

Kategorier

Arkiv